Daily Archives: 17/06/2019

Các khái niệm cơ bản về thí nghiệm điện_Video 3

Các khái niệm thường dùng trong công tác thí nghiệm cao áp Đối tượng thí nghiệm :là thiết bị điện hoặc tập hợp các thiết bị điện liên kết với nhau sẽ được kiểm tra Thiết bị thí nghiệm : là thiết bị dùng để kiểm tra một hạng mục …

Read More »