Daily Archives: 19/07/2019

Tóc có dẫn điện không?

Cấu trúc sợi tóc được chia thành 3 phần: lớp tủy, lớp lõi và lớp biểu bì. … Lớp tuỷ (Medulla) là lớp trong cùng của tóc, chứa nhiều tế bào keratin (sừng) dạng lỏng và không khí. Nếu tóc bạn rất mỏng, có thể tóc bạn sẽ không có lớp này Chất dẫn điện và chất cách …

Read More »