Home / HỆ THỐNG ĐIỆN / CÁP NGẦM

CÁP NGẦM

Công trường thí nghiệm vỏ cáp ngầm 110kV

https://www.youtube.com/watch?v=kVB71g3K8Ow Công trường thí nghiệm vỏ cáp ngầm 110kV  Thí nghiệm vỏ cáp ngầm 110kV là công đoạn rất quan trọng trước khi tiến hành làm đầu cáp hoặc đấu nối. Công đoạn này nhằm đánh giá chất lượng vỏ cáp sau khi kéo rải cáp. Đây là hình ảnh …

Read More »