Home / HỆ THỐNG ĐIỆN (page 20)

HỆ THỐNG ĐIỆN

Làm thế nào để bơm dầu vào máy biến áp?

Làm thế nào để bơm dầu vào máy biến áp? XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email          …

Read More »

Điều kiện làm viêc song song các máy biến áp

https://www.youtube.com/watch?v=iG7qqyjQ1vw ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC SONG SONG MÁY BIẾN ÁP    – Các máy biến áp phải cùng tổ đấu dây.    – Các máy phải cùng tỷ số biến, hoặc chênh nhau không quá 0,5%.    – Điện áp ngắn mạch Uk chênh nhau không quá 10%.    – …

Read More »

Tổ đấu dây máy biến áp

https://www.youtube.com/watch?v=6iXPeZQMSik Tổ đấu dây máy biến áp XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email          :  hoikysudienvietnam@gmail.com …

Read More »

máy biến áp là nguồn trung gian & phụ tải

Tại sao máy biến áp vừa là nguồn trung gian vừa là phụ tải?   XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email  …

Read More »

Nhiệm vụ của các phần tử trong hệ thống điện

https://www.youtube.com/watch?v=Hgzz85MLQVo Nhiệm vụ của các phần tử trong hệ thống điện XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email      …

Read More »

Trình tự thao tác và sự khác nhau giữa máy cắt, cầu dao và cầu chì

https://www.youtube.com/watch?v=OFVLibvNaEs Trình tự thao tác và sự khác nhau giữa máy cắt, cầu dao và cầu chì XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website  …

Read More »