Home / HỆ THỐNG ĐIỆN (page 27)

HỆ THỐNG ĐIỆN

Thí nghiệm không tải máy biến áp – Thí nghiệm điện

TỔN THẤT KHÔNG TẢI MÁY BIẾN ÁP    Tổn thất không tải bao gồm: Tổn thất sắt PFe do từ trễ và dòng điện xoáy trong lõi thép gây nên. Tổn thất điện môi của vật liệu cách điện. Tổn thất đồng do dòng điện không tải.     Tổn thất …

Read More »

Phép đo tổn hao điện môi tgδ – Thí nghiệm điện

TỔN HAO ĐIỆN MÔI tgδ    Đo tgδ là phương pháp phổ biến nhất để xác định tình trạng cách điện của các thiết bị. Ta đã biết, tgδ là tỉ số giữa thành phần tác dụng của dòng điện đi qua chất cách điện khi đặt nó vào một điện áp xoay …

Read More »

Phép đo điện trở một chiều – Thí nghiệm điện

ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU    Như đã biết với mỗi máy điện quay (động cơ…) hay tĩnh (máy biến áp…) thì trên mỗi cuộn dây luôn có R, L . Trong đó việc thí nghiệm xác định giá trị điện trở cuộn dây là một trong những điều kiện kiên quyết trước khi đưa máy …

Read More »

Đo điện trở cách điện – Thí nghiệm điện

THÍ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN    Để đánh giá chất lượng thiết bị về phương diện cách điện, người ta biểu thị bằng một đại lượng gọi là điện trở cách điện (Rcđ). Do đó công việc đầu tiên để đánh giá thiết bị là xác định trị …

Read More »
error: Content is protected !!