Home / HỆ THỐNG ĐIỆN / BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN (page 5)

BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN

Khái niệm căn bản về bảo vệ relay phần 1

NHIỆM VỤ CỦA BẢO VỆ RELAY    Khi thiết kế và vận hành bất kỳ một hệ thống điện nào cần phải kể đến khả năng phát sinh hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường trong hệ thống điện ấy. Ngắn mạch là loại sự cố …

Read More »

Ý nghĩa các mã số chức năng bảo vệ chuẩn ANSI

ANSI – AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE    Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ  là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận nhằm quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước ra đời ngày 19 tháng 10 năm 1918. Cơ sở …

Read More »