Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / ĐỌC BẢN VẼ ĐIỆN (page 3)

ĐỌC BẢN VẼ ĐIỆN

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 2

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 1

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Đọc bản vẽ trạm biến áp 220 kV – Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2

CÁCH ĐỌC SƠ ĐỒ MỘT SỢI, NGUYÊN LÝ Đảm bảo có đủ tất cả các bản vẽ bổ trợ cần thiết (nếu có). Đọc bảng ghi chú ký hiệu trong sơ đồ. Đọc cách bố trí các thiết bị. Đọc cách đi dây. Đọc các thông số của các thiết …

Read More »

Hướng dẫn bóc tách khối lượng trạm biến áp 110 kV

KHÁI NIỆM VỀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH    Bóc tách khối lượnglà xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Đo tính khối lượng trước khi thực hiện còn được gọi là tính …

Read More »

Cách đọc sơ đồ nhị thứ trạm biến áp 110 kV

KHÁI NIỆM MẠCH NHỊ THỨ (PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ)    Mạch nhị thứ (hay còn gọi là mạch điện kiểm soát) gồm các mạch điện có các chức năng kiểm soát sự vận hành của mạch điện nhất thứ (điều khiển, chỉ thị trạng thái, đo đếm thông số điện …

Read More »