Home / KỸ THUẬT ĐIỆN (page 17)

KỸ THUẬT ĐIỆN

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 2

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 1

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Làm đầu và thí nghiệm cáp ngầm 22 kV ở Đà Nẵng

CÁC HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM CÁP NGẦM 24 kV Đo điện trở cách điện. Thí nghiệm chịu đựng điện áp tăng cao. Thí nghiệm chịu đựng điện áp cao tần số công nghiệp. Thí nghiệm phóng điện cục bộ. Thí nghiệm tần số thấp. Thí nghiệm tổn hao điện môi …

Read More »

Đọc bản vẽ trạm biến áp 220 kV – Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2

CÁCH ĐỌC SƠ ĐỒ MỘT SỢI, NGUYÊN LÝ Đảm bảo có đủ tất cả các bản vẽ bổ trợ cần thiết (nếu có). Đọc bảng ghi chú ký hiệu trong sơ đồ. Đọc cách bố trí các thiết bị. Đọc cách đi dây. Đọc các thông số của các thiết …

Read More »