Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN HAY GẶP (page 5)

CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN HAY GẶP

4 điều kiện để lựa chọn tiết diện dây dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=Av-94cYYdaU Tiết diện của dây dẫn được lựa chọn theo những điều kiện nào? 1, Điều kiện mật độ dòng kinh tế: S = I ⁄ jkt Trong đó: S – tiết diện dây dẫn, tính bằng mm² i – dòng điện lớn nhất của đường dây khi làm việc bình thường, có tính …

Read More »

Vì sao phải nâng cao hệ số công suất?

https://www.youtube.com/watch?v=0nzhBFe8CG0 Vì sao phải nâng cao hệ số công suất? Đang cập nhật bài viết… #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Điện trở và biến trở Điện trở cách điện và điện trở 1 chiều ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT …

Read More »

Tại sao điện trở xoay chiều lại lớn hơn 1 chiều?

Tại sao điện trở xoay chiều lại lớn hơn 1 chiều? Đang cập nhật bài viết… #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Điện trở và biến trở Điện trở cách điện và điện trở 1 chiều ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI …

Read More »

Tại sao phải đảo pha DZ truyền tải điện?

https://www.youtube.com/watch?v=oYz2cskkfG8 Tại sao phải đảo pha DZ truyền tải điện? Đang cập nhật bài viết… #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Điện trở và biến trở Điện trở cách điện và điện trở 1 chiều ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT …

Read More »

Cảm kháng và dung kháng

Cảm kháng và dung kháng Đang cập nhật bài viết… #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Điện trở và biến trở Điện trở cách điện và điện trở 1 chiều ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT BỔ ÍCH, HÃY CHIA SẺ …

Read More »

Khi nào cần điện trở lớn, điện trở nhỏ

  Khi nào cần điện trở lớn, điện trở nhỏ Đang cập nhật bài viết… #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Điện trở và biến trở Điện trở cách điện và điện trở 1 chiều ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT …

Read More »

Hệ thống kích từ trong nhà máy thủy điện

Nói về hệ thống kích từ trong nhà máy thủy điện Trong các nhà máy thuỷ điện, vấn đề duy trì điện áp đầu cực máy phát ổn định và bằng với giá trị điện áp định sẵn là rất quan trọng. Hệ thống kích từ(HTKT) máy phát phải đảm …

Read More »

Điện trở và biến trở

Điện trở và biến trở #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Công thức tính điện trở Điện trở và điện trở phi tuyến ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT BỔ ÍCH, HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI …

Read More »

Phân biệt máy biến áp cách ly và tự ngẫu

Phân biệt máy biến áp cách ly và máy biến áp tự ngẫu #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien ————★★★★★———— TÌM HIỂU THÊM VỀ: Công thức tính điện trở Điện trở và điện trở phi tuyến ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT BỔ ÍCH, HÃY CHIA …

Read More »

Điện trở cách điện vs điện trở 1 chiều

A, Điện trở cách điện. 1, Định nghĩa: Là điện trở cách điện khi đặt một điện áp 1 chiều vào cách điện của thiết bị điện 2, Ý nghĩa: thể hiện chất lượng của vật liệu làm nên cách điện B, Điện trở 1 chiều. 1, Định nghĩa: Là …

Read More »