Home / HOME / Di chuyển cột điện cột ly tâm 22kV

Di chuyển cột điện cột ly tâm 22kV

Cốt thép trong bê tông, là cốt thép cường độ cao, được kéo căng ra bằng máy kéo ứng suất trước, đạt tới một giá trị ứng suất nhất định, được thiết kế trước, nằm trong giới hạn đàn hồi của nó, trước khi các kết cấu bê tông cốt thép này chịu tải. Lực căng cốt thép này làm cho kết cấu bê tông biến dạng ngược với biến dạng do tải trọng gây ra sau này khi kết cấu làm việc. Nhờ đó, kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước có thể chịu tải trọng lớn gần gấp đôi so với kết cấu này, khi không căng cốt thép ứng suất trước.

Bảng thông số kỹ thuật cột điện ly tâm

Stt Loại cột Số lượng Đ.kính ngọn

(mm)

Đ.kính gốc

(mm)

Lực đầu cột

(DaN)

Trọng lượng (kg)
1 Cột ly tâm 6A 1 140 220 200 300
2 Cột ly tâm 6B 1 140 220 270 304
3 Cột ly tâm 6C 1 140 220 350 310
4 Cột ly tâm 6,5A 1 140 226 200 348
5 Cột ly tâm 6,5B 1 140 226 270 352
6 Cột ly tâm 6,5C 1 140 226 350 400
7 Cột ly tâm 7A 1 140 233 200 400
8 Cột ly tâm 7B 1 140 233 270 407
9 Cột ly tâm 7C 1 140 233 350 419
10 Cột ly tâm 7,5A 1 140 240 200 449
11 Cột ly tâm 7,5B 1 140 240 270 456
12 Cột ly tâm 7,5C 1 140 240 350 469
13 Cột ly tâm 8A 1 160 266 200 539
14 Cột ly tâm 8B 1 160 266 270 547
15 Cột ly tâm 8C 1 160 266 350 560
16 Cột ly tâm 8,5A 1 160 273 200 571
17 Cột ly tâm 8,5B 1 160 273 270 582
18 Cột ly tâm 8,5C 1 160 273 350 598
19 Cột ly tâm 9A 1 190 310 200 749
20 Cột ly tâm 9B 1 190 310 270 764
21 Cột ly tâm 9C 1 190 310 350 774
22 Cột ly tâm 10A 1 190 323 320 904
23 Cột ly tâm 10B 1 190 323 420 915
24 Cột ly tâm 10C 1 190 323 520 934
25 Cột ly tâm 10D 1 190 323 540 951
26 Cột ly tâm 12A 1 190 350 540 1.198
27 Cột ly tâm 12B 1 190 350 720 1.227
28 Cột ly tâm 12C 1 190 350 900 1.270
29 Cột ly tâm 12D 1 190 350 1000 1.304
30 Cột ly tâm 14A (G6+N8) 1 217 403 650 1.723
31 Cột ly tâm 14B (G6+N8) 1 217 403 850 1.784
32 Cột ly tâm 14C (G6+N8) 1 217 403 1100 1.855
33 Cột ly tâm 14D (G6+N8) 1 217 403 1300 1.883
34 Cột ly tâm 16B (G6+N10) 1 190 403 920 2.003
35 Cột ly tâm 16C (G6+N10) 1 190 403 1100 2.066
36 Cột ly tâm 16D (G6+N10) 1 190 403 1300 2.081
37 Cột ly tâm 18B (G8+N10) 1 190 430 920 2.311
38 Cột ly tâm 18C (G8+N10) 1 190 430 1100 2.409
39 Cột ly tâm 18D (G8+N10) 1 190 430 1300 2.463
40 Cột ly tâm 20B (G10+N10) 1 190 456 920 2.705
41 Cột ly tâm 20C (G10+N10) 1 190 456 1100 2.818

#dien#hoikysudien#kysudien#hethongdien#thinghiemdien , #thuviendien
————————————
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

🌐Website: hoikysudien.com / thuviendien.com

📩Email: hoikysudienvietnam@gmail.com

🇻🇳Youtube: https://bom.to/1E5mq

💻Facebook: https://bom.to/teDp6

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh Thành – Nhà tài trợ

+ Website: http://vinhthanhltd.vn/

+ Page: http://bit.ly/2HZ6VXm

BÌNH LUẬN

Check Also

Vlog52: Cuộc sống thợ điện – Thi công đường dây trung thế

Cuộc sống thợ điện là chuỗi video chia sẻ những hình ảnh và công việc …