BỘ THỬ RELAY

HỢP BỘ THÍ NGHIỆM RƠ LE PONOVO(PROTECTION RELAY TEST) POM2-6143

HỢP BỘ THÍ NGHIỆM RƠ LE (PROTECTION RELAY TEST) POM2-6143 PONOVO Hợp bộ thí nghiệm rơ le POM2-6143 (đầu ra tùy chọn) là sáu hệ thống thử nghiệm dòng rơle. Bộ thí nghiệm có 6 dòng đầu ra với khả năng kiểm tra tất cả các loại rơle bảo vệ. …

Read More »
error: Content is protected !!