Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / ĐỌC BẢN VẼ ĐIỆN / Hướng dẫn bóc tách khối lượng trạm biến áp 110 kV

Hướng dẫn bóc tách khối lượng trạm biến áp 110 kV

KHÁI NIỆM VỀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

   Bóc tách khối lượnglà xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Đo tính khối lượng trước khi thực hiện còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.

    Đo bóc khối lượng theo hướng dẫn của bộ xây dựng như sau: “Là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam”

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

    Mục đích cơ bản của việc đo bóc tách khối lượng công trình là để xác định giá thành xây dựng. Ứng với các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng thì khối lượng của công tác xây dựng cũng được xác định tương ứng dựa trên bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ kĩ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

    Bản khối lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí, vật tự, nhân lực cho công trình.

BÌNH LUẬN

Check Also

Công việc thợ điện – Thi công đường dây Điện trung thế

Đ­ƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ( ĐDK )ĐIỆN ÁP TỚI 220 KV. ĐƯỜNG DÂY …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.