Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 3 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

xem thêm…  – MÁY BIẾN ÁP – Tiếng Anh chuyên ngành điện – CUNG CẤP ĐIỆN – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh Thành – Nhà tài trợ + …

Read More »

NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

xem thêm…  – MÁY BIẾN ÁP – Tiếng Anh chuyên ngành điện – CUNG CẤP ĐIỆN – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh Thành – Nhà tài trợ + …

Read More »

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 5 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

xem thêm…  – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 4 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 3 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh …

Read More »

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 4 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

xem thêm…  – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 3 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh Thành …

Read More »

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 3 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

xem thêm…  – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 4 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vinh Thành …

Read More »

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện xem thêm…  – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 5 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 4 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com …

Read More »

NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 1 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 1 – Tiếng Anh chuyên ngành điện xem thêm…  – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 5 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN PHẦN 4 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com …

Read More »

MÁY BIẾN ÁP – Tiếng Anh chuyên ngành điện

MÁY BIẾN ÁP – Tiếng Anh chuyên ngành điện xem thêm…  – NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện – NHÀ MÁY ĐIỆN PHẦN 3 – Tiếng Anh chuyên ngành điện #dien, #hoikysudien, #kysudien, #hethongdien, #thinghiemdien , #thuviendien ———————————— LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: Website: hoikysudien.com / thuviendien.com Email: hoikysudienvietnam@gmail.com Youtube: https://bom.to/1E5mq Facebook: https://bom.to/teDp6 Công ty …

Read More »

HỆ THỐNG ĐIỆN PHẦN 2 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

TỔNG HỢP 5000 TỪ TIẾNG ANH NGÀNH ĐIỆN- CHUYÊN NGÀNH TĐH, ĐCN, HTĐ: – Electric power system: hệ thống điện (HTĐ) – Electric network/grid :mạng (lưới) điện – Low voltage grid:lưới hạ thế – Medium voltage grid:lưới trung thế – Migh voltage grid:lưới cao thế – Extra high voltage grid:lưới …

Read More »
error: Content is protected !!