Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (page 2)

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

HỆ THỐNG ĐIỆN PHẦN 1 – Tiếng Anh chuyên ngành điện

TỔNG HỢP 5000 TỪ TIẾNG ANH NGÀNH ĐIỆN- CHUYÊN NGÀNH TĐH, ĐCN, HTĐ: – Electric power system: hệ thống điện (HTĐ) – Electric network/grid :mạng (lưới) điện – Low voltage grid:lưới hạ thế – Medium voltage grid:lưới trung thế – Migh voltage grid:lưới cao thế – Extra high voltage grid:lưới …

Read More »