Home / KỸ THUẬT ĐIỆN / XÂY LẮP ĐIỆN

XÂY LẮP ĐIỆN

Công việc thợ điện – Thi công đường dây Điện trung thế

Đ­ƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ( ĐDK )ĐIỆN ÁP TỚI 220 KV. ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ: Có điện áp từ (110kV- 220 kV đến -500kV): Bị phóng điện khi vi phạm khoảng cách an toàn ghi ở bên dưới. Các đường dây này thường sử dụng dây trần, gắn …

Read More »
error: Content is protected !!