Home / HỆ THỐNG ĐIỆN / Phép đo điện trở một chiều – Thí nghiệm điện

Phép đo điện trở một chiều – Thí nghiệm điện

ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU

   Như đã biết với mỗi máy điện quay (động cơ…) hay tĩnh (máy biến áp…) thì trên mỗi cuộn dây luôn có R, L . Trong đó việc thí nghiệm xác định giá trị điện trở cuộn dây là một trong những điều kiện kiên quyết trước khi đưa máy điện vào vận hành.

    Điện trở một chiều là điện trở thuần của cuộn dây trong máy điện được đo khi đặt một điện áp một chiều vào hai đầu cực của cuộn dây đó.

    Điện trở một chiều là thông số xác định tình trạng các cấu trúc phần dẫn dòng trong máy điện: cuộn dây chính, cuộn dây phân áp, các mối tiếp xúc của đầu vào và cấu trúc dẫn dòng bên trong, các cấu trúc dẫn điện của bộ chuyển nấc phân áp.

    Nếu giá trị điện trở một chiều cao có thế các vòng dây sắp đứt, các mối hàn bị bong… Còn khi điện trở cuộn dây nhỏ có thể cuộn dây đang bị chạm chập.

BÌNH LUẬN

Check Also

Test block dùng trong thí nghiệm relay

Test block dùng trong thí nghiệm relay Rơ le bảo vệ (Protective relay) là gì? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.