Home / Tag Archives: docbanvedien

Tag Archives: docbanvedien

Đọc sơ đồ phương thức bảo vệ trạm 110 kV

XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email          :  hoikysudienvietnam@gmail.com 🇻🇳Youtube      :  https://bom.to/1E5mq 💻Facebook   :  https://bom.to/teDp6  

Read More »

Hướng dẫn đọc bản vẽ trạm biến áp 22kV

XEM THÊM Trình tự thao tác và sự khác nhau MC, cầu dao, cầu chì CẦU CHÌ – Cẩm nang đào tạo ngành điện phần 9   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 🌐Website      :  hoikysudien.com / thuviendien.com 📩Email          :  hoikysudienvietnam@gmail.com 🇻🇳Youtube      :  https://bom.to/1E5mq 💻Facebook   :  https://bom.to/teDp6  

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ máy cắt SF6 110 kV Alstom phần 2

MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT    Mạch điều khiển máy cắt dùng để điều khiển bằng điện cho bộ truyền động cơ khí của máy cắt vận chuyển đóng và mở các tiếp điểm của máy cắt. Một mạch điện điều khiển máy cắt bao gồm 2 phần: Phần mạch điện …

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ máy cắt SF6 110 kV Alstom phần 1

MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT    Mạch điều khiển máy cắt dùng để điều khiển bằng điện cho bộ truyền động cơ khí của máy cắt vận chuyển đóng và mở các tiếp điểm của máy cắt. Một mạch điện điều khiển máy cắt bao gồm 2 phần: Phần mạch điện …

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 2

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Đọc bản vẽ nội bộ DCL Alstom loại CMM400 phần 1

MẠCH ĐIỀU KHIỂN DAO CÁCH LY    Mạch điện điều khiển dao cách ly dùng động cơ điện có đảo chiều quay để kéo cơ cấu truyền động quay theo hai chiều đóng mở dao cách ly. Có loại dùng động cơ điện một chiều và loại dùng động cơ điện …

Read More »

Đọc bản vẽ trạm biến áp 220 kV – Nhiệt Điện Vĩnh Tân 2

CÁCH ĐỌC SƠ ĐỒ MỘT SỢI, NGUYÊN LÝ Đảm bảo có đủ tất cả các bản vẽ bổ trợ cần thiết (nếu có). Đọc bảng ghi chú ký hiệu trong sơ đồ. Đọc cách bố trí các thiết bị. Đọc cách đi dây. Đọc các thông số của các thiết …

Read More »