Home / Tag Archives: #hoikysudien

Tag Archives: #hoikysudien

✅Cắt Plasma – Kỹ thuật cắt kim loại bằng ngọn lửa khí – thực hiện bởi anh thợ Điện

1, Cắt Plasma – Kỹ thuật cắt kim loại bằng ngọn lửa khí – thực hiện bởi anh thợ Điện Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí là dùng nhiệt lượng của ngọn lửa khí cháy axetylen hoặc các khí cháy khác với oxy để nung nóng chỗ cắt đến …

Read More »
error: Content is protected !!